Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Kurumsal beslenme danışmanlığı dünyada gittikçe yaygınlaşan çalışan sağlığı odaklı beslenme danışmanlık hizmetidir. Ayrıca kurumsal firmanın geleceğine ve çalışanlarına yaptığı önemli bir yatırım olarak dikkat çekmektedir ve bu hizmet, konusunda deneyimli diyetisyenler tarafından yürütülmektedir.

Kurumsal firmaların var olması için vazgeçilmez unsur insandır. Bu nedenle sağlıklı bir firmanın devamlılığı ve firma sağlığının arttırılması için insan sağlığı çok önemlidir.

İş ve sağlık arasında iki yönlü bir ilişki söz konusudur. Yani bir yandan iş ve çalışma hayatı çalışan insanın sağlığı üzerinde olumlu ya da olumsuz yönde etkili olurken, çalışan kişinin sağlığı da iş ve çalışma hayatı üzerinde olumlu ya da olumsuz yönde etkili olmaktadır.

Çalışan sağlığı kurumsal firmalar için bu kadar önemliyse yöneticiler neler yapabilir?

Kısaca; bilgilendirme eğitimi, davranışa yönelik eğitim ve danışmanlık gibi yaklaşımları kapsayan sağlığı geliştirici çalışmalar.. Bugüne kadar yapılan pek çok çalışma, iş yerlerinde yapılan eğitimsel, örgütsel ya da davranışsal boyutlardaki sağlığı geliştirme müdahalelerinin, çalışanların sağlık düzeyini ve iş verimini arttırdığını, ayrıca işe devamsızlık düzeyini, iş kazalarını ve sağlık harcamalarını azalttığını göstermektedir.

Çalışanlarda en sık rastlanan 7 kronik hastalık; kanser, diyabet, hipertansiyon, inme, kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları ve mental hastalıklardır. Amerika Birleşik Devletlerinde hastaneye başvuranların %81’ini kronik hastalığa sahip bireyler oluşturmaktadır. Birçoğu önlenebilir olan bu hastalıkların neden olduğu sağlık maliyetleri işverenlere ve işçilere yansımaktadır. ABD’li bireyler sağlıklarını geliştirmek için herhangi bir şey yapmazlar ise 2023 yılında sık görülen kronik hastalık vakalarında %42 artış ve tedavi giderleri için 4.2 trilyon dolarlık bir ekonomik çıktı oluşacağı rapor edilmektedir . Türkiye Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü için Yatırım Gerekçeleri Raporuna göre ülkemizdeki ölümlerin %87.5’i kronik hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Koruyucu sağlık önemleri ile 15 yılda 1 milyondan fazla kişinin erken ölümünün önlenmesi hedeflenmektedir. Kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü ile sadece üretkenlik ve işgücü kaybına bağlı oluşan 156 milyon TL kaybın önlenmesi hedeflenmektedir.

Amerika’nın en önemli sigorta şirketlerinden Prudential tarafından yapılan bir çalışma

Etkili bir wellness programı sayesinde işe gelinmeyen günlerin %20, kişi başı verimsizliğin %32 ve senelik ilaç harcamalarının %46 oranında azaldığını ortaya koymuştur.

Harvard Sağlık Okulu’da yapılmış bir çalışmaya göre kötü beslenme verimliliği % 8 oranında düşürürken dengeli bir beslenme programı uygulamayan kişiler uygulayanlara göre % 15 daha fazla işte devamsızlık yaratmaktadır.

Health Enhancement Research Organization (HERO) tarafından 2000 yılında hazırlanan bir rapora göre, çalışan kişiler tarafından gerçekleşen sağlık harcamalarının en az dörtte biri sağlıksız beslenme, hareketsizlik, sigara kullanımı sonucu oluşan, ancak düzeltilmesi mümkün sağlık risklerini kapsamaktadır. Bu da “Sağlıklı Yaşam Programları”nın her başarılı şirketin stratejik planına dahil olması gerekliliğini göstermektedir.

Pek çok hastalığın oluşmasında ve tedavisinde önemli yere sahip olması nedeni ile beslenme müdahaleleri iş yeri sağlığı geliştirme programlarının en önemli uygulamalarından biri olmalıdır. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hastalıklar açısından bir risk faktörü olduğu gibi tam tersi sağlıklı beslenme ise pek çok hastalık açısından önemli bir koruyucu faktördür. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ile çeşitli hastalıklar arasındaki ilişki yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Özellikle sağlıksız beslenme ile ilişkili olarak ortaya çıkan kalp- damar hastalıkları, kanser, obezite, diyabet vb. hastalıklar ölümler açısından önemli birer risk faktörüdür. DSÖ verilerine göre her yıl dünya çapında 2,8 milyon insan, fazla kilolu ya da şişman olması nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Şişmanlık prevelansı ülkemizde de giderek artmaktadır. Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması 2010 verilerine göre 19 yaş üzeri nüfusun %34,6’sının kilolu, %30,3’ünün şişman olduğunu göstermektedir. Doğru ve dengeli beslenmek kişilerin yaşam süresini, hayat kalitesini, sosyal beklentisini, ruhsal yapısını, fiziksel yapısını ve iş hayatındaki performansını doğrudan etkilemektedir. Dünya Kanser Araştırmaları Fonu, bugün başlıca kanserlerin yaklaşık üçte birinin sağlık beslenme ve düzenli fiziksel egzersiz ile önlenebileceğini rapor etmektedir.

Ekonomik ve endüstriyel yenilikler, birincil endüstrilerde(tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık vb.) çalışan sayısının azalmasına neden olmuştur. Üretimde otomatik ve emek tasarrufu sağlayan cihazların daha fazla kullanılmaya başlaması, yerleşik işlerde çalışan insan sayısının giderek artması ile çalışma alanları sedanter ve yüksek enerjili yiyecek ve içeceklerin fazlaca tüketildiği bir ortam haline gelmeye başlamıştır. Çalışma koşulları ile işçilerin kilolu/obez olma durumları arasındaki ilişkiyi inceleyen epidemiyolojik çalışmalar yüksek BKİ ile uzun çalışma saatleri, vardiyalı çalışma ve iş stresi arasında ilişkiyi ortaya koymuştur.

İş yerinde obezite; işe devamsızlık, hastalık izni, sakatlık, yaralanmalar ve sağlık hizmeti harcamaları ile bağlantılı olarak maliyetleri arttıran önemli bir faktördür.

Tüm bu veriler ışığında iş yerinde sağlığı geliştirme programlarında ele alınabilecek en önemli bileşenlerin başında sağlıklı beslenmeye yönelik çalışmalar gelmektedir. Bu çalışmalar arasında başta gelenler, çalışanların yeterli ve dengeli beslenme konusunda farkındalıklarının arttırılması, sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, iş yerlerinde düzenli yemek hizmeti verilmesi, kantin, kafeterya vb. yerlerde sağlıklı gıdaların satışına öncelik verilmesi gibi sağlıklı beslenme olanaklarının arttırılmasıdır.

İş yerlerinde beslenme ile ilgili yanlış uygulamaların ve iş yerindeki çalışanların yanlış beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ve önlem stratejilerinin geliştirilmesi, çalışanların antropometrik ölçümlerinin düzenli yapılması, beslenme ile ilgili grup ve bireysel eğitimlerin ve davranış değişikliği tedavilerinin yapılması için iş yerlerinde diyetisyenlerin bulunması oldukça önemlidir. Ve çoğu kurumsal firmada kadrolu bir diyetisyen bulunmadığından Kurumsal Beslenme Danışmanlığı daha çok önem kazanmaktadır.

 

“Kurumsal Beslenme Danışmanlığı”nın yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Sağlık harcamalarını azaltma
 • Çalışanların sağlık durumlarını geliştirme
 • İşe devamsızlığı azaltma
 • Çalışanların tazminat bedellerini azaltma
 • İş kaynaklı stresi azaltma ve daha iyi yönetme
 • Çalışan sirkülasyonunu azaltma
 • Moral ve motivasyonu arttırma
 • İşe alım potansiyelini yükseltme
 • İş verimini arttırma
 • Kuruma bağlılığı artırma
 • Çalışanların bellek ve konsantrasyonunu güçlendirerek iş potansiyelini yükseltme 

 

Peki “Kurumsal Beslenme Danışmanlığı” neleri kapsamaktadır?

 • Kurum personellerine sağlıklı beslenme konusunda eğitim seminerleri
 • Kurum personellerine özel olarak vücut analizleri
 • Kurum personellerinin beslenme ve sağlık durumunu saptamak için ek anamnez alınması veya anket yapılması
 • Değerlendirme sonucunda riskli grupta bulunan çalışanlara isteğe bağlı olarak bireysel beslenme danışmanlığı uygulanması ve takiplerinin yapılması
 • Haftalık grup toplantısı ve genel soruların cevaplanması hizmetleri
 • İş saatleri dışında belirtilen zaman dilimlerinde telefon desteği.
 • Kurumun isteğine göre aşağıdaki hizmetler verilebilmektedir:
  – Kurum mutfağının denetlenmesi
  – Kurum tedarikçilerinin denetlenmesi
  – Kurum menüsünün planlanması ve besin değerinin hesaplanması
  – Kurumun ihtiyaçları dahilinde gereksinim var ise diyet menü planlaması ve besin değerlerinin hesaplanması

Sağlıklı çalışanlarla daha büyük başarılara imza atmak ve rakiplerinizden önde olmak için “Kurumsal Beslenme Danışmanlığı”

Hizmetlerim

Bireysel Beslenme
Danışmanlığı

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Online Beslenme
Danışmanlığı

WhatsApp WhatsApp ile Her Zaman Ulaşın